Контакти | Карта на сайта | RSS
Български English
01 Окт
2014

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ,

Във връзка с представените законопроект за актуализация на държавния бюджет на Република България за 2014 г. и с придружаващите го мотиви, представителните организации на работодателите и на работниците и служителите декларират следните общи позиции:

1. Оценяваме усилията на служебното правителство да подготви експертно бързия старт на процедурата за актуализиране на бюджета. Същевременно, радикална актуализация на бюджета, особено в предлаганите значими размери, може да бъде предприета само и единствено по инициатива на действащо правителство и при работещо Народно събрание след провеждане на предсрочните избори на 5 октомври 2014 г.

2. Евентуалната актуализация на бюджета следва да отрази възприетите основни промени в политиките на новото парламентарно мнозинство и излъченото от него правителство. В този смисъл, актуализацията на бюджета не може да се третира като рутинна експертна работа, която служебното правителство може да подготви и да поднесе „за подпис“ на следващото правителство и на следващия парламент.

3. Настояваме обществото и социалните партньори да получат от служебното правителство в най-кратък срок отчет за изпълнението на бюджета за деветмесечието и съответен анализ, както и информация за състоянието на фискалния резерв и държавния дълг. Този анализ трябва да даде подробен отговор за причините за неизпълнението на приходната част на бюджета и преизпълнението на разходната част.

4. Заставаме зад категоричната позиция, че не следва да бъде предлаган и приеман проект за актуализация на бюджета, който да предвижда по-голям бюджетен дефицит от 3 процента от БВП. Всяко надвишаване на този размер ще доведе до опасно отдалечаване от параметрите и една реалистична времева рамка за подготовка на страната за влизане в Еврозоната.

5. Емитирането на нов държавен дълг, особено при липса на публично достъпна официална информация и варианти за разрешаване на проблемите в КТБ и ТБ Виктория и при настоящия състав на УС на Българската народна банка, е допустимо ЕДИНСТВЕНО с оглед покриване на новонатрупания бюджетен дефицит (до 3 на сто), ако сегашният фискален резерв не е в състояние да го покрие.

Тези и редица други съществени аргументи обосновават необходимостта от оттегляне на представения проект за актуализация на бюджета и подготовка на ново експертно предложение в дефинираните рамки. Такъв проект следва да бъде представен от новото правителство, отразяващо политическите реалности в страната след провеждане на парламентарните избори на 5 октомври 2014 г.

Позицията може да видите и тук.

30 Сеп
2014

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ИСКРОВ,

Социалните партньори с изненада научиха от публикации от 29.09.2014 г. във в. „Капитал дейли“ и в електронния сайт „Дневник“, че се продават кредитите на Търговска банка „Виктория“, доскорошна „Креди Агрикол България“. Нещо повече – според публикациите, срокът за подаване на оферти от останалите банки бил до 1 октомври 2014 г.

Ние сме шокирани и крайно обезпокоени от това съобщение. За нас е непонятен стремежът да се сключат необратими разпоредителни сделки, след които може да се окаже невъзможно банката да възобнови дейността си, преди да е постановено решение за съдбата й от овластения за това орган и без да е представен план за мерките, разчет или оценка за очакваните резултати.

Не ни се иска да вярваме и на непотвърдената все още информация, че оферти са изпратени не само на избрани банки, но и на други юридически лица, които нямат качеството на финансови институции.

Категоричното мнение на експертите, с които социалните партньори работят, е, че сме изправени пред грубо погазване на Закона за кредитните институции (ЗКИ) и че продажбата на въпросните кредити е ЛИКВИДАЦИОННА, а не оздравителна процедура. Кредитите са активи, които се осребряват само при несъстоятелност, т.е. подобна процедура може да се прилага само в рамките на производство по НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ, след евентуалното отнемане на лиценза на банката.

От друга страна, при цялото ни уважение към квесторите на ТБ „Виктория“, те са квестори, а не СИНДИЦИ. Те НЕ разполагат с ликвидационни правомощия. Според ЗКИ, квесторите имат само оздравителни правомощия.

Тук обаче прозират целенасочени действия, резултатът от които би бил не оздравяването на ТБ „Виктория“, а нейната ликвидация ИЗВЪН НОРМАЛНАТА ПРОЦЕДУРА по несъстоятелност. Можем само да се питаме с каква цел се предприемат подобни действия за банка, за която от предишни доклади на квесторите знаем, че е в добро състояние и дори самото й поставяне под особен надзор беше изключително спорно.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ИСКРОВ,

С настоящото, социалните партньори изразяват своя остър протест срещу предприетите действия по отношение на кредитния портфейл на ТБ „Виктория“. Отговорно заявяваме, че подобни действия са скандални и водят до унищожаване на банката, а не до нейното оздравяване.

Във връзка с това, социалните партньори настояват Вие и Управителният съвет на БНБ незабавно да оповестите позиция по отношение на предприетите от квесторите на ТБ „Виктория“ незаконни действия и по силата на законовите си правомощия НЕЗАБАВНО да спрете тези незаконни действия.

Също така, Ви уведомяваме, че при цялото ни нежелание да създаваме предпоставки за обществено напрежение, в случай че подкрепите незаконните действия на квесторите или ни отговорите с мълчалив отказ от позиция, ще бъдем принудени да поискаме незабавното Ви отстраняване от заеманата от Вас длъжност.

Писмото на социалните партньори до ръководството на БНБ може да видите и тук.

26 Сеп
2014


ОТНОСНО: ЗАСЕДАНИЕ НА НСТС, НАСРОЧЕНО ЗА 29.09.2014 Г.


        УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ВИЦЕПРЕМИЕР,


    С настоящото Ви информираме, че национално представителните организации на работниците и служителите и на работодателите, обединени във Формата „4+2”, принципно възразяват срещу неспазването от страна на Секретариата на НСТС на нормативно утвърдените срокове за предоставяне на членовете на НСТС на документите, включени за дискусия в дневния ред на съвета.


    В тази връзка, организациите от Формата „4+2”:


    1. Организациите от Формата „4+2” няма да участват в насроченото за 29 септември т.г. заседание на НСТС;


    2. Изразяваме готовност да се включим в работата на съвета, най-малко 48 часа след получаване на съответните документи, като бихме желали този срок да е 3 дни, за да имаме възможност да проведем съответните консултации в рамките на двупартитните отношения „синдикати-работодатели”.


    3. Настояваме в дневния ред на следващото заседание на НСТС да бъде включено обсъждане на минималните осигурителни доходи за 2015 г.


С УВАЖЕНИЕ,

19 Сеп
2014

Ръководството на Асоциация на индустриалния капитал в България се срещна днес с ръководството на Коалиция „Реформаторски блок“. На срещата бяха представени и обсъдени, изпратените до всички политически сили, Препоръки на АИКБ към икономическите програми на партиите и коалициите в България за предсрочни парламентарни „Избори 2014” и как те се вписват в програмата на Реформаторския блок.

Препоръките са разработени в продължение на вече утвърдената практика за организиране на предизборни работни срещи между Асоциацията на индустриалния капитал в България и представители на основните политически формирования, като отчитат актуалните за членовете на организацията въпроси и проблеми. Те са насочени към партиите и коалициите, регистрирани за участие в “Избори 2014”, с акцент към представяните от тях икономически програми.

По време на срещата бяха обменени конструктивно идеи за икономическото развитие на Република България след изборите. Бизнесът акцентира върху важните реформи в ключови области, а представителите на Реформаторския блок се ангажираха с провеждането им.

Снимки от срещата може да видите тук.

01 Окт
2014
Позиция на социалните партньори във връзка със зак...
30 Сеп
2014
Позиция на социалните партньори във връзка с инфор...
26 Сеп
2014
Писмо от работодателските и синдикалните организац...
19 Сеп
2014
Среща на ръководствата на АИКБ и Коалиция „Реформа...
 • Позиция на социалните партньори във връзка със законопроекта за актуализация на бюджета на Република България за 2014 г.
  към позицията
  Позиция на социалните партньори във връзка с информация за продажба на кредитите на ТБ „Виктория“
  към позицията
  Писмо от работодателските и синдикалните организации до вицепремиера и председател на НСТС Йордан Христосков
  към писмото
 • Отворените процедури за кандидатстване по програми, финансирани от структурните фондове на Европейския съюз