Контакти | Карта на сайта | RSS
Български English
26 Юни
2015

    На 26 юни 2015 г. станахме свидетели на безпрецедентен по мащаб и начин на провеждане протест срещу злоупотребите и кражбите в системата на енергетиката, срещу неефективното управление и некадърността в отрасъла, срещу узаконения грабеж от страна на привилегировани производители и търговци на електроенергия. Конкретният повод за протеста стана лансираната от КЕВР идея за увеличаване на ценовата добавка „Отговорност към обществото“ с близо 120 на сто, което ще се отрази върху цената на тока за българската индустрия с увеличение от порядъка на 20 процента.

    Национално представителните работодателски организации АИКБ, БСК, БТПП и КРИБ координираха провеждането на протестните действия. Снимки от протестите може да видите тук.

    Около 15:30 часа на 26 юни 2015 г. информациите от различни протестиращи предприятия в страната показват, че реален, ефективен протест е проведен в 76 населени места в страната. Протестът обхваща повече от 170 000 мениджъри, работници и служители от над 1250 предприятия.

    Масовият протест бе на спиране на работа за един час и провеждане на протести пред порталите на предприятията. В Стара Загора и Казанлък бяха проведени многохилядни протестни шествия. В Смолян беше проведен мощен протест пред сградата на областната управа. Организаторите на протеста отдават особено значение на масовостта на протеста в Старозагорско и Казанлъшко, тъй като регионът се смята за „енергийно сърце“ на България. Масовостта на протеста срещу кражбите и лошото управление в енергетиката в тази област показва, че вече е достигнат прага на търпимостта на хората от промишлеността и ако не се вземат адекватни мерки, мащабът на протестите може рязко да се разрасне.

    Реално протестът се подкрепя от повече от 237 000 работници и служители от над 1 600 предприятия, повечето, от които подкрепиха протеста символично. Част от тях са фирми с непрекъснато производство, където спирането на електрозахранването би могло да доведе до тежки аварии или до непоправими щети на оборудването. Това са предприятия в стъкларската, керамичната, химическата промишленост, както и в металургията.

    По време на протеста се стигна до сваляне на товар от електро-енергийната мрежа с около 150 мегавата. Подчертаваме, че изключването на мощностите от протестиращите предприятия, както и възстановяването им, е извършено поетапно в периода между 10:30 и 12:30 часа, като в отделни случаи предварително е било заявено и по-ниско потребление. Този добронамерен подход се интерпретира от Електроенергийния системен оператор (ЕСО) недобросъвестно, като ръководството на ЕСО заяви, че не е било усетено спадане в електропотреблението. Това твърдение не отговаря на истината и не прави услуга на енергийния отрасъл. Всъщност, лесно проверимо е на базата на индивидуалните товарови графици.

    Протестът на промишлените предприятия е мирен, но изключително мощен и всяко подценяване на възникналата ситуация граничи с престъпление. Игнорирането на хилядите протестиращи ръководители, работници и служители е или демагогия, или „замитане“ на неудобни факти, а свидетели на случващото са журналисти, граждани. Десетки граждани звънят в централите на нашите организации и изказват подкрепа, тъй като ще бъдат ударени от цените на стоките, които ще бъдат повишени. Напомняме, че общонационалния протест е в подкрепа на реформата в енергетиката и срещу злоупотребите в сектора.

    В заключение, протестиращите предприятия от българската индустрия запазват готовността си за следващи по-радикални действия, които ще бъдат предприети ако не се вземат реални мерки срещу драстичното повишаване на цената на тока за промишлеността и при отказ от реформи.АСОЦИАЦИЯ НА ИНДУСТРИАЛНИЯ КАПИТАЛ В БЪЛГАРИЯ

БЪЛГАРСКА СТОПАНСКА КАМАРА

БЪЛГАРСКА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА

КОНФЕДЕРАЦИЯ НА РАБОТОДАТЕЛИТЕ И ИНДУСТРИАЛЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ


24 Юни
2015


    В продължение на активно изразяваната от нас позиция срещу планираното поскъпване на електроенергията от 01.07.2015 г. – между 13% и 20% за преобладаващата част от предприятията в България и настояването ни да се въведат европейските политики и най-добри практики в сектор „Енергетика“, днес, 24 юни 2015 г., бе проведена среща под председателството на министър-председателя на Република България с ресорните вицепремиер, министри на енергетиката, икономиката и финансите, представители на държавните дружества в сектор „Електроенергетика”, национално-представените работодателски организации и синдикални лидери.

    Заявен, обсъден и потвърден от участниците бе ясен ангажимент за организиране и реализация на реформа в сектора, чиято крайна цел е постигане на параметри, които да позволят на КВЕР да преразгледа цялостния ценови модел с оглед балансиране на интересите на страните и въздържане от промени в цените както за стопанските, така и за битовите потребители.

    Набелязани бяха конкретни мерки, както по отношение ограничаване на модела на субсидиране на ВЕИ, високоефективните комбинирани производства и дългосрочните договори за изкупуване на електроенергия (ДДИЕЕ), вкл. чрез адекватни законодателни инициативи, така и спрямо управлението на държавните дружества в сектора, разработването на активни търговски политики за реализация на електроенергията на вътрешен и външен пазар.

    Утвърди се и изграждането на контролен обществен орган за разработване и мониторинг на реформите в сектора, включващ ресорните министри, провеждащи реформата, както и представители на работодателските и синдикалните организации.

    Въпреки отбелязания напредък в процеса на установяване на реалните проблеми за дефицити и дисбаланси в сектора, както и демонстрираното от страните желание за намиране на устойчиви решения, ние отчитаме, че сме едва в началото на този процес.

    Ето защо ясно и категорично заявяваме, че ще продължим с планираните от нас действия, в т.ч. масово спиране на производства в продължение на един час на 26-ти юни – между 11:00 и 12:00, с което ще дадем недвусмислен сигнал за намеренията си да гарантираме необратимост на реформаторските процеси, да подкрепим усилията на ресорните министри да стартират жизненоважните промени в сектора и да се противопоставим на установените с години модели на безконтролни кражби и злоупотреби.  АСОЦИАЦИЯ НА ИНДУСТРИАЛНИЯ КАПИТАЛ В БЪЛГАРИЯ

  БЪЛГАРСКА СТОПАНСКА КАМАРА

  БЪЛГАРСКА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА

  КОНФЕДЕРАЦИЯ НА РАБОТОДАТЕЛИТЕ И ИНДУСТРИАЛЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ

23 Юни
2015


  Резултатите от националния конкурс за награди „Икономика на светло“ за 2014 г. бяха оповестени вчера на специална тържествена церемония в присъствието на заместник министър-председателя на Република България г-н Ивайло Калфин. „Държавните институции ще продължат да работят с всички, които търсят начини за ограничаване на неформалната икономика“, заяви вицепремиерът и министър на труда и социалната политика г-н Калфин.

  В категорията „Нормативен акт или административна практика, които водят до ограничаване на сивата икономика и подобряване на бизнес средата” първото място спечели Национална агенция за приходите - за осигуряване на възможност с безплатен персонален идентификационен код (ПИК) да се подават по електронен път данъчни и осигурителни декларации, както и да се проверява размерът на платените данъци и осигуровки и действителният размер на възнаграждението, върху което е осигурен работникът. Номинирани в тази категория бяха още Министерството на здравеопазването - за предприетите реформи в здравеопазването, които да доведат до по-ефективно разходване на обществен ресурс, запазване размер на здравноосигурителните вноски и ограничаване на неформалната икономика в сектора и Министерството на финансите за въвеждане на механизъм за обратно начисляване на ДДС при доставки на зърнени и технически култури, довел до ограничаване на измамите и увеличаване на събираемостта на данъка.

  При номинациите за „Личност или организация, допринесла за ограничаване и превенция на неформалната икономика посредством активна позиция” наградата бе присъдена на проф. д-р Стефан Петранов, който е ръководител на екипа за създаване на Композитен индекс „Икономика на светло” и участник в редица други разработки и изследвания на неформалната икономика. Останалите номинирани бяха президентът на КНСБ Пламен Димитров за участие при изготвянето на препоръка на Международната организация на труда за формализиране на неформалната икономика и Институтът за пазарна икономика за активната позиция и редица изследвания и анализи на икономически политики, водещи до ограничаване и превенция на неформалната икономика.

  Призът за журналист или медия, допринесли за промяна на обществените нагласи към нетърпимост към неформалната икономика отиде при разследващите журналисти Васил Иванов и Марин Николов, номинирани и за принос при разкриването на корупционни практики. Признание с номинации в тази категория получиха още Телевизия БТВ - за детайлно подготвените разследващи репортажи, касаещи създаването на „офшорни” компании, промени в законодателството и техния ефект върху изваждането „на светло” на операциите на множество компании и публични лица, както и вестник „Капитал“ - за обективно отразяване на сиви практики и активна позиция за ограничаване и превенция на неформалната икономика.

  Победителите в трите категории бяха излъчени чрез тайно гласуване на 100 членно експертно жури. Конкурсът се провежда за втора поредна година. Негови организатори са Асоциация на индустриалния капитал в България и Национален център „Икономика на светло”. Целта му е да открои стимулиращи примери за успехи в борбата с неформалната икономика и да отличи водещи институции и личности с активна позиция и принос в ограничаването на сивата икономика. По този начин АИКБ се стреми да повиши обществената нетърпимост към сивите практики, да поощри предприемането на активни действия в тази посока и да популяризира градивната роля на бизнеса в обществото за подобряване на социално-икономическата среда. Номинациите за конкурса бяха определени чрез отворена обществена анкета през месеците април и май. Наградите „Икономика на светло“ са първото по рода си признание за постиженията в борбата с неформалната икономика в България. Събитието популяризира сред обществото както приноса на българските предприемачи, бизнесмени и политици за подобряване и развитие на бизнес средата, така и добрите практики за ограничаване и превенция на неформалната икономика в страната.


  Снимки от церемонията по награждаването може да видите тук.

22 Юни
2015


  Днес, 22 юни 2015 г., в София Хотел Балкан се проведе кръгла маса „ЗА икономика на светло“, в която активно участваха представители на правителството, социалните партньори, гражданското общество, академичната общност и медиите. Очертани бяха предизвикателствата и възможностите за дизайн и прилагане на мерки за ограничаване на неформалната икономика, както и бяха споделени опитът и добрите практики, прилагани до момента.

  В кръглата маса взеха участие г-н Бойко Борисов - министър-председател на Република България, г-н Томислав Дончев - заместник министър-председател по европейските фондове и икономическата политика, г-н Владислав Горанов - министър на финансите, г-н Божидар Лукарски - министър на икономиката, г-н Васил Велев - председател на УС на АИКБ, проф.д-р Стефан Петранов - ръководител на екипа за създаване на Композитния индекс "Икономика на светло" и г-н Пламен Димитров - президент на КНСБ.


  Докладът за актуализация на Композитния индекс „Икономика на светло“ за 2014 г. може да видите тук.

  Презентацията за актуализация на Композитния индекс „Икономика на светло“ за 2014 г. може да видите тук.

  Снимки от кръглата маса може да видите тук.

26 Юни
2015
ИЗЯВЛЕНИЕ на национално представителните работодат...
24 Юни
2015
ПОЗИЦИЯ НА НАЦИОНАЛНО ПРЕДСТАВИТЕЛНИТЕ РАБОТОДАТЕЛ...
23 Юни
2015
Известни са победителите в конкурса за наградите „...
22 Юни
2015
„ЗА икономика на светло“ се обединиха държавата, с...