Контакти | Карта на сайта | RSS
Български English
26 Фев
2015

БФБ и 7 бизнес организации информираха европейските институции за проблемите пред инвеститорите в България

С над 150 млн. лв. е намаляла пазарната стойност на компаниите, търгувани на Българската фондова борса (БФБ), само за две седмици от гласуването на последните промени в Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ). На тази стойност възлиза директната загуба за участниците на пазара, а именно пенсионните фондове, взаимните фондове, инвестиционните посредници, хилядите хора, които са решили да си купят акции, за да предпазят стойността на парите си. За това алармират БФБ, Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ), Българска асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване (БАДДПО), Българска асоциация на дружествата със специална инвестиционна цел (БАДСИЦ), Българска асоциация на управляващите дружества (БАУД), Българска асоциация на лицензираните инвестиционни посредници (БАЛИП), Българска стопанска камара (БСК), Конфедерация на работодателите и индустриалците в България (КРИБ).

Бизнес организациите съобщиха, че проблема произлиза от ограниченията на ЗСПЗЗ и от приетите глоби за лицата, поставени в нарушение на новите разпоредби. Законът предвижда санкции за публичните компании, които притежават земеделска земя и чиито акционери (граждани и фирми) са регистрирани в държави извън Европейския съюз и Европейското икономическо пространство или в държави с преференциален данъчен режим. На практика публичните дружества не могат да отговорят на тези изисквания, тъй като нямат механизъм за контрол върху лицата, които търгуват техните акции на фондовата борса.

След приемането на законодателната промяна, която е в ущърб на публичните дружества, основния индекс на фондовата борса SOFIX се е понижил с повече от 4%, а от началото на годината понижението е 7,8%, което го прави най-слабо представящият се индекс в Европа, на фона на ръстовете на почти всички пазари на континента. Според анализатори, това е изключително тревожно за състоянието на капиталовия пазар у нас предвид факта, че за последната една година, българският капиталов пазар е загубил 2 млрд.лв. от пазарната си капитализация. Последната една година SOFIX се е понижил с почти 20%, а за същия период румънския пазар се е повишил с 12%.

Тревожните данни се потвърждават и от анализа на БНБ, според който преките чуждестранни инвестиции в България са намалели със 7% през 2014 г., запазвайки тенденцията за слаб интерес към българската икономика от последните пет години. Още по-негативен сигнал дават данните на БНБ за 50% срив на чуждестранните инвестиции в дялов капитал, като те достигат най-ниското си ниво от 1996 г. насам. От изнесените данни е видно, че процесите в България отблъскват чуждестранните инвеститори от страната.

За произтичащите проблеми от разпоредбите на ЗСПЗЗ вече са информирани всички институции в страната, Европейската комисия и Европейският парламент.

За проблема са уведомени и посланиците на други държави в България, предвид нарушаването на договорите за насърчаване и взаимна защита на инвестициите, сключени с над 40 държави.

За допълнителна информация: Ива Микова, PR Play, тел. 0877 103 777

25 Фев
2015

На 25 февруари 2015 г., Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) и Университетът за национално и световно стопанство (УНСС) сключиха „Рамково споразумение за сътрудничество“. Председателят на АИКБ Васил Велев и ректорът на УНСС проф. д.ик.н.Стати Статев подписаха тържествено рамковото споразумение, което има широк обхват и основно визира:

Информиране на студентите от УНСС-София за провеждани студентски стажове от фирми-членки на Асоциация на индустриалния капитал в България;

Обмен на информация за дейности и за по-важни научни, учебни, бизнес и други събития, провеждани или промотирани от страна на АИКБ и УНСС;

Участие на представители на АИКБ и на нейни фирми-членки в презентации пред студенти, в лекции, семинари, конференции, срещи или в други прояви, организирани от УНСС;

Участие на преподаватели и други представители на УНСС в срещи, лекции, експертизи, консултации, статистически и други проучвания и събития, организирани от АИКБ;

Съдействие от страна на УНСС и на АИКБ за провеждане на обучения в УНСС на специалисти и служители от фирми-членки на Асоциация на индустриалния капитал в България.

Споразумението е предпоставка и за други форми на сътрудничество между АИКБ и УНСС. Всяка година председателят на УС на АИКБ и ректорът на УНСС ще провеждат срещи, на които ще се прави преглед на изпълнението на Рамковото споразумение. Доц. д-р Цветана Стоянова от УНСС и д-р Теодор Дечев от АИКБ са определени за оперативни координатори по осъществяването на Рамковото споразумение.

И от АИКБ и от УНСС беше заявен много голям интерес към изпълнението на целите, поставени в Рамковото споразумение, което се оценява като особено полезно и за двете страни. Споразумението се определя и като стъпка напред за осигуряване на по-добра връзка между учебния процес в УНСС и бизнес практиката.

Снимки от събитието може да видите тук.

24 Фев
2015

Национално представителните организации на работодателите в страната изпратиха основни предложения за усъвършенстване на пенсионния модел и развитие на пенсионната система до заместник министър-председателя, министър на труда и социалната политика и председател на НСТС г-н Ивайло Калфин.

Национално представителните работодателски организации декларират подкрепа за следните основни предложения, които може да видите тук.

21 Фев
2015

На 20 февруари 2015 г. се проведе заседание на Управителния съвет на АИКБ, на което бяха обсъдени важни за бизнеса и икономиката на страната въпроси.

Дискутирана бе позицията на АИКБ по пенсионната реформа като членовете на УС на АИКБ се обединиха около мнението, че четирите важни въпроса за работодателите, свързани с пенсионната реформа са: запазване на данъчно-осигурителната тежест; запазване на тристълбовата структура на осигурителната система, в това число и задължителния характер на капиталовия стълб; увеличаване на възрастта за пенсиониране за всички категории труд с по-ускорена стъпка от предлаганата от МТСП и ограничаване на ранното пенсиониране; ограничаване на злоупотребите и подобряване на работата при определянето и отпускането на пенсиите за инвалидност и медицинската експертиза на работоспособността.

УС на АИКБ отдели особено внимание на темата, която напоследък предизвика широк обществен интерес, а именно Глобалната средносрочна програма на Република България за издаване на облигации на стойност 8 милиарда евро. Поради това, че темата е пряко свързана с доходите и жизненото равнище и има много неясноти около проектозакона, УС на АИКБ взе решение да предложи за разглеждане и обсъждане договора за дилърство за външния държавен заем на извънредно заседание на НСТС. От обществените дебати стана ясно, че редица въпроси във връзка с проектозакона за тези облигации остават неизяснени, като например какво е състоянието на фискалния резерв, какви суми се очаква да се възстановят в него от дадени заеми на фонд и банка, какви суми са разплатени с кредитори от началото на годината, каква е средносрочната програма за управление на държавния дълг, какви са целите и икономически и юридически основанията и от там – това ли трябва да е размера на новия дълг, при какви условия като срок, лихва и комисионни се очаква да бъде пласиран, как е направен избора на банки – посредници и дали са необходими посредници и др.п.

УС на АИКБ разгледа предложенията за включване на проекти от страна на България във връзка с изпълнението на плана Юнкер. Единодушно бе мнението, че предложените от българска страна проекти не съответстват на критериите на плана. Ръководството на АИКБ намира за целесъобразно проектите да бъдат дискутирани в подходящ формат, като например във формата на участниците в работната група за разработване на Споразумението за партньорство на Република България 2014-2020 г.

26 Фев
2015
С НАД 150 МЛН. ЛВ. Е НАМАЛЯЛА ПАЗАРНАТА СТОЙНОСТ Н...
25 Фев
2015
Още една стъпка напред в сътрудничеството между об...
24 Фев
2015
Основни предложения на НПРО за усъвършенстване на ...
21 Фев
2015
АИКБ предлага въпросите за новия дълг на държавата...
 • Становище на АИКБ по приетите промени в Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, публикувани в ДВ – бр. 38/2014 г. и ДВ – бр. 14/2015 г.
  към становището
  С над 150 млн. лв. е намаляла пазарната стойност на компаниите, търгувани на БФБ, след последните промени в ЗСПЗЗ
  към анализа
  Основни предложения на НПРО за усъвършенстване на пенсионния модел и развитие на пенсионната система
  към предложенията
 • Отворените процедури за кандидатстване по програми, финансирани от структурните фондове на Европейския съюз